AVÍS LEGAL I COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • Informació que recopilem de vosaltres
 • Ús de dades recollides
 • Conservació i tractament de les vostres dades
 • Mesures de seguretat
 • Accés i actualització dels drets
 • Marc de llengua i regulació

Ticumiku, S.L., en endavant Ticumiku, està compromesa amb la privadesa de la vostra informació. Us demanem que llegiu atentament la política de privadesa on us expliquem com utilitzem i protegim la vostra informació:

 1. Informació que recopilem sobre vosaltres

1.1 Obtenim la informació mínima i indispensable a través del formulari. En aquest formulari facilitareu les dades següents: correu electrònic, nom i cognoms i telèfon.

1.2 Si compreu un producte a través del nostre lloc web www.ticumiku.com. Us demanarem que ens proporcioneu informació sobre vosaltres, inclòs el vostre nom, dades de contacte i dades de pagament.

1.3 També podem recopilar informació anònima sobre el seu ús del lloc webwww.ticumiku.com. I dels nostres serveis, dels missatges que surten al lloc web i als correus electrònics.


 1. Ús de les dades obtingudes

2.1 Les vostres dades personals s'utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Establir comunicació entre les parts.
 • Respondre a les consultes en cas que l'usuari ens posi en contacte amb nosaltres.
 • Proporcioneu suport tècnic per resoldre problemes i incidents.

2.2 Podem utilitzar les vostres dades per contactar electrònicament per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i, de tant en tant, a notificar-vos canvis, desenvolupaments importants de l'aplicació i les ofertes o promocions de Ticumiku. Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment enviant un problema "baix" a hi@ticumiku.com

2.3 .. No tractarem les vostres dades personals per a cap finalitat més enllà dels descrits anteriorment, tret que s'imposi per la llei o que hi hagi requisits judicials.

2.4 Ticumiku només facilitarà informació a les forces de seguretat i cossos sota l'ordre judicial o per l'obligació d'una norma amb un interval, sense perjudici de poder iniciar accions de suspensió o cancel·lació del compte dels usuaris si tenen indicacions d'ús indegut de l'aplicació . La informació subministrada només serà proporcionada per Ticumiku.


 1. Conservació i tractament de les vostres dades

3.1 La informació que ens proporciona ambdós es mantindrà en servidors contractats a l'empresa Ekostak Informatica, S.L. En cap cas, els serveis de subcontractació GUEBS.com que impliquen qualsevol tractament de dades per part de tercers i les dades seran tractades només per sistemes ubicats a la seu anterior.

3.2 Segons el que s'estableix en l'art. 5 Llei 15/1999, de 13 de desembre, la protecció de les dades personals us informen que les vostres dades s'incorporaran a fitxers de propietat Ticumiku, S.L. i tractat per les finalitats descrites a la segona secció relativa "Ús de les dades obtingudes ".

3.3 També us informem que teniu dret a fer exercici en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició abans de Ticumiku, S.L. Bug Riera, 1 1-6 - 17003 - Girona.

3.4 Pel que fa al tractament de dades personals contingudes en fitxers adjunts adjunts, Ticumiku actuarà com a gestor de tractament d'acord amb les disposicions de l'art 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de la protecció del personal de dades de caràcters i la regulació que el va desenvolupar , aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Per aquest motiu, pel que fa al tractament d'aquestes dades, es presenta a les següents estipulacions:

 • a) Utilitzar les dades únicament per a la finalitat de gestionar la comunicació entre les parts.
 • b) Tractar les dades d'acord amb les instruccions de l'usuari.
 • c) No comunicar les dades a tercers, ni només per a la seva conservació, llevat que tingui l'autorització expressa de l'usuari, en els supòsits legalment admissibles.
 • d) Mantenir el deure de secret respecte a les dades personals a les quals hagi tingut accés en virtut d'aquesta ordre, fins i tot després que el propòsit del seu objecte.
 • c) complir amb les mesures de seguretat de nivell alt pel que fa a el tractament de dades sensibles i complir amb les mesures bàsiques de seguretat de nivell pel que fa a la identificació o processament de dades de contactes.

3.5 L'usuari confirma ser major d'edat. Les dades dels usuaris menors (de 16 anys) no seran tractades en tot cas, per Ticumiku.

3.6 Anem a preservar certes dades personals prèviament inscrits per l'usuari i el trànsit durant el període màxim de 2 anys per tal de ser requerit pels jutges i tribunals o iniciar accions internes derivades de l'ús indegut de l'aplicació.

3.7 L'usuari pot esborrar el seu compte. A l'esborrar el compte, les seves dades seran cancel·lats automàticament. Un cop cancel·lat, les dades es mantindrà en els nostres servidors només amb la finalitat de complir un requisit judicial.


 1. MESURES DE SEGURETAT

4.1. Adoptem les mesures de protecció de dades necessàries per evitar la pèrdua d'informació, alteració de les dades, o l'accés de personal no autoritzat a aquesta.

4.2 En compliment del que disposa la normativa de protecció de dades (RD 1720/2007, de 21 de desembre), Ticumiku té les següents mesures de seguretat:

 • Té un fitxer inscrit en el registre de protecció de dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dadeswww.agpd.es.i el corresponent document de seguretat.
 • Limita l'accés a les dades personals per al personal d'administració, legals i de sistemes. Aquest personal està autoritzat per a tractar dades de caràcter personal i ha rebut la formació necessària per al tractament de les dades personals en l'exercici de les seves funcions.
 • Té un registre dels incidents que podrien afectar el tractament de les dades personals de l'usuari. També té un procediment d'actuació abans de S llacunesezurity.
 • Ticumiku alberga la informació en els servidors a Espanya de la propietat Ekostak Informatica, S.L. De conformitat amb el que disposa el tercer apartat relatiu a "El tractament i la conservació de les dades. Els centres de dades compleixen amb la les normes de seguretat en termes de protecció de dades.
 • Fer còpies de seguretat o de còpia de seguretat periòdica. Portem a terme periòdicament auditories internes en matèria de protecció de dades.
 • Ens manifesta públicament que Ticumiku No té portes o vulnerabilitats que faciliten l'accés de terceres parts a les dades personals del darrere.

4.3 A més d'això, per complir amb la resta de les obligacions de protecció de dades, el most d'usuari:

 • Incorporar un codi d'auto-bloqueig de el dispositiu.
 • Contempla un antivirus actualitzat en el dispositiu.

4.4 Si fem qualsevol modificació en la política de privacitat, que prèviament es sol·liciti la seva acceptació de la mateixa abans de procedir a l'tractament de les seves dades personals.


 1. Marc de llengua i regulació

5.1 L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és espanyol. Per tant, si hi havia alguna contradicció en qualsevol de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió espanyola.

5.2 El marc normatiu aplicable per al tractament de dades personals realitzat per TICUMIKU serà la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i el seu Reglament, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.


ADVERTÈNCIA LEGAL

 • Denominació social: Ticumiku, S.L.
 • Nom comercial: Ticumiku
 • Adreça social: Riera Bugate, 1 1-6 - 17003 - Girona
 • CIF / NIF: B55297428
 • Correu electrònic: hi@ticumiku.com

Ticumiku responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual té com a objectiu complir les obligacions organitzades en la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI), així com Informe sobre les condicions d'ús a tots els usuaris del lloc web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeixi el paper de l'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions organitzades aquí, així com qualsevol altra provisió legal que s'extingeixi.

Ticumiku es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense necessitat o coneixement dels usuaris, entendre-ho com a suficient amb la publicació al lloc web de Ticumiku.


 1. Responsabilitat

1.1 Ticumiku està exempta de qualsevol tipus de responsabilitat derivat de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer Aljene.

2.1 del lloc web www.ticumiku.com. És possible que es redirigeixi a llocs web de tercers. Atès que Ticumiku no sempre pot controlar els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, no assumeix cap responsabilitat sobre aquest contingut. En qualsevol cas, Ticumiku assenyala que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació, la moralitat o l'ordre públic nacional, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, amb coneixements a les autoritats competents al contingut qüestió.

3.1 Ticumiku no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, com a legal, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti que tercers publiqui contingut independentment a la pàgina web de Ticumiku. No obstant això, i en compliment de les disposicions de l'art. 11 i 16 de la LSSI, Ticumiku està disponible per a tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborarà activament en la retirada o si escau a tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moralitat i la moralitat ordre. En cas que l'usuari consideri que hi ha algun contingut al lloc web que pugui ser susceptible a aquesta classificació, notifiqueu immediatament l'administrador del lloc web per correu electrònichola@ticumiku.com


 1. Protecció de dades personals

2.1 Aquest lloc web compleix amb la normativa espanyola de protecció de dades i garanteix el compliment complet de les obligacions organitzades, així com la implementació de les mesures de seguretat contemplades a l'art. 9 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), així com la seva normativa de desenvolupament, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

2.2 D'acord amb les disposicions de l'art. 5 LOPD Us informem que les vostres dades s'incorporaran a un fitxer registrat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de Ticumiku, S.L. Per complir les consultes, queixes o suggeriments que es podrien dur a terme, així com, si escau, enviar informació relacionada amb els productes o serveis de Ticumku. De la mateixa manera, us informem que en qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició enviant una escriptura (adjuntant una còpia del vostre DNI) a la següent adreça: Riera Bugate, 1 1-6 - 17003 - Girona


 1. Propietat intel·lectual i industrial

3.1 El lloc web, inclòs un estat, però no limitant la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i / o gràfics són la propietat Ticumiku.

3.2 Independentment de la finalitat per a la qual estaven destinats, la reproducció total o parcial, l'ús, l'explotació, la distribució i la comercialització, requereix en qualsevol cas l'autorització prèvia i l'autorització escrita de Ticumiku. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Ticumiku es considerarà una violació greu.

3.4 Els dissenys, logotips, text i / o gràfics alienígenes a Ticumiku i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, amb ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pugui plantejar sobre ells. En qualsevol cas, Ticumiku té l'autorització expressa i prèvia per part d'ells.

3.5 Per tant, no es permeten un ús comercial de l'obra original o possibles obres derivades, la distribució de la qual s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula el treball original.

3.6 Ticumiku autoritza expressament que els tercers poden redirigir directament els continguts concrets del lloc webwww.ticumiku.com. , tenir en qualsevol cas redirigir-se al lloc web principal Ticumiku

3.8 Ticumiku reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, que no impliquen la seva única menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat algun detall sobre ells, ni suport, patrocini ni recomanació pel mateix.

3.9 Per fer qualsevol tipus d'observació sobre possibles infraccions de drets de propietat intel·lectual o industrial, així com en qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic següent:hola@ticumiku.com.


 1. XARXES SOCIAL

4.1 Ticumiku té diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest,) per a la difusió de continguts relacionats amb l'empresa i el seu sector, per facilitar als usuaris una ruta de contacte amb l'empresa, així com gestionar les promocions, concursos i dibuixos que es podrien fer. Ticumiku és responsable del tractament de les dades dels seus seguidors i contactes a les xarxes socials. No obstant això, en la mesura que es realitza el tractament de les dades personals en el marc de les xarxes socials els proveïdors imposen sobre les normes de funció, les obligacions de Ticumiku es limitaran a aquells aspectes en què és la llibertat d'actuar. En cap cas, Ticumiku extreure les dades de les xarxes socials, fer perfils dels seus usuaris o recopilar dades personals addicionals sobre els gustos, aficions o mode d'ús de les xarxes socials, sense el consentiment exprés dels afectats.


 1. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o problemes relacionats amb aquest lloc web o activitats desenvolupades, s'aplicarà la legislació espanyola, a la qual les parts es presenten expressament, ser competent per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el vostre ús Els tribunals i tribunals de Girona.

Política d'ús i condicions de venda

Tots els enviaments a la península i les Illes Balears són gratuïtes(Lliurament en 24-48h), sempre segons disponibilitat i estoc.

Per a comandes a Ceuta, Melilla, Canarias i enviaments internacionals són el cost d'acord amb la destinació.


Entrega

Si tenim l'article en estoc, l'enviament es fa mitjançant la missatgeria i en mode de paquets, en 24-48 hores (península i les Illes Balears).

Els enviaments es processen a través d'Express Correos, Espanya, UPS o Zeleris Correos. Cada logística us proporcionarà un enllaç per seguir la ubicació del paquet en línia.

Per a comandes a Ceuta, Melilla, Canarias o International, les despeses d'enviament inclouen despeses de manipulació i embalatge. Els costos de manipulació són fixos, mentre que els costos de transport varien en funció del pes total de l'enviament.

Si feu la vostra comanda durant un cap de setmana o vacances, es processa el proper dia de treball.


Mètodes de Pagament

Targeta de crèdit Visa o Mastercard.
Una modalitat molt segura, en la qual les vostres dades bancàries estan protegides d'accés no autoritzat durant la transmissió.

Sistema de PayPal
Si sou client habitual d'aquest servei, podeu utilitzar-lo per fer el pagament.

Transferència bancària.
Transferència al número de compte que es mostra al final del procés de compra i sempre guardar el número de comanda. L'enviament es fa quan rebem la prova de pagament. Si després de 10 dies no ho hem rebut, hem de descartar la vostra comanda.
 


Devolucions gratuïtes

Si, en rebre la comanda, vegeu clarament que el producte ha patit danys durant el transport o si no es sol·licita els béns rebuts, ens ha de notificar en un període màxim de 48 hores, adjuntant una imatge del material danyat per correu a Hola@ ticumiku.com.. Els productes han de ser retornats en el seu embalatge original. 


Garantia del producte

Els productes fabricats per Ticumiku tenen una garantia de 2 anys com a llei. Les reparacions es realitzen al taller de les nostres instal·lacions situades a Santa Coloma de Farners, Girona.

La recollida i l'enviament de l'article s'encarrega del client.


Està protegit per la llei

Article 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, de la gestió minorista, et confereix el dret a la revocació de l'ordre sol·licitat en un termini de set dies a partir de la recepció de la mateixa. Si per alguna raó voleu revocar la vostra comanda, heu de notificar-nos per correu electrònic a hola@ticumiku.com. Els productes han de ser sempre retornats al compte del client, en perfectes condicions i en el seu embalatge original, només d'aquesta manera podem reemborsar el pagament pagat.

Les regulacions europees promou la resolució a través de l'arbitratge de litigis en termes de comerç electrònic. Més informació a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.showPolítica de cookies


Informació sobre cookies

Aquesta política de cookies és una part integral de l'avís legal i la política de protecció de dades de www.ticiki.com (en endavant, el "lloc web"). Accés i navegació al lloc web, o ús dels serveis d'ella, impliquen l'acceptació dels termes i condicions recollits en l'avís legal i la política de protecció de dades.

Per facilitar la vostra navegació al lloc web, Ticumiku S.L. Amb domicili social a Riera Bugate, 1 1-6 - 17003 - Girona i NIF B55297428, us indiqueu que utilitzeu cookies o altres fitxers de funcionalitat similars (d'ara endavant, "cookies").

En qualsevol cas, us informem que Ticumiku és responsable de les cookies i el tractament de les dades obtingudes a través de les cookies, decidint sobre el propòsit, el contingut i l'ús del tractament de la informació recopilada.


Què és una cookie?

Les cookies són fitxers que contenen petites quantitats d'informació que es descarreguen al dispositiu de l'usuari en visitar una pàgina web. El seu propòsit principal és reconèixer a l'usuari cada vegada que accedeix al lloc web, també millorant la qualitat i oferint un millor ús del lloc web.

Les cookies són essencials per a l'operació d'Internet; No poden danyar el dispositiu de l'usuari / usuari i, si s'activen en la configuració del seu navegador, ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament del lloc web.


Ús de cookies per ticumiku

A l'accedir a la pàgina web, s'expressa explícitament l'ús d'aquest tipus de cookies en els seus dispositius. Si desactiva les cookies, la navegació pot no ser òptima i algunes de les eines existents perquè el lloc web no funcionarà correctament.

En concret, Ticumiku utilitza cookies per als fins que a continuació s'exposen. Si en el futur Ticumiku utilitzar altres per tal d'atorgar més i millors serveis, l'usuari serà informat.


Cookies de personalització de Google Analytics 

Ticumikutoys A través de la pàgina web utilitza Google Analytics, un servei prestat per Google, Inc., entitat, l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (en endavant, "Google").

Google Analytics utilitza cookies per tal d'analitzar l'ús dels usuaris del lloc web. La informació generada per les cookies (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació en un compte ticumiku amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc web, la recollida d'informes de l'activitat de el lloc i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc web i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així es requereixi la legislació, o quan aquests tercers tractar la informació del compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb altres dades disponibles.

Mitjançant l'ús d'aquest consentiment per al tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins dalt indicats.

Aquestes són les galetes que s'utilitzen en el lloc web:

Per obtenir més informació, visiti la següent URL

http://www.google.com/intl/es/analytics/.

 
Cookies de ubicació de Google Mapa 

Aquest servei de Google Maps també és ofert per Google. Per a més informació sobre el servei, es pot visitar la següent URL http://www.google.com/help/legalnotices_maps.html
 

Configuració d'usuari per galetes Evita

En compliment de la normativa legal vigent, posem a la seva disposició la informació que li permet configurar el seu navegador navegadors / Internet per mantenir la seva privacitat i la seguretat en relació amb les galetes. Per tant, proporcionem la informació i els enllaços als llocs oficials de suport dels principals navegadors perquè pugui decidir si vol o no vol acceptar l'ús de cookies.

Per tant, es pot bloquejar les cookies a través de les eines de configuració de el navegador, o bé pot configurar el seu navegador perquè l'avisi quan un servidor vulgui guardar una galeta:

Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, es troba l'opció al menú Eines> Opcions d'Internet> Privadesa> Configuració. Per obtenir més informació visiti l'http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies i http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to Gestionar-galetes-en-internet-explorer-9.

-. Si utilitzeu Firefox es troba l'opció al menú Eines> Opcions> Privadesa> Galetes Per saber més visita http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los -sites - Nosaltres

- Si utilitzeu Chrome, a la secció Opcions> Opcions avançades> Privadesa. Per saber Méshttps: //support.google.com/accounts/answer/61416? HL = ES.

- Si utilitzeu Opera, en l'opció de seguretat i privacitat, pot configurar el navegador. Per saber més visita la http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html

- Si utilitzeu Safari es troba l'opció en el menuPreferences / privacitat. Més informació a: http: //support.apple.com/kb/ht1677? Viewlocale = es_en.